Hargita Megyei Kulturális Központ EEA Grants

Április 2020
HKSzeCsPSzoV
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
bármikor

Álláshirdetés


HARGITA MEGYEI KULTURÁLIS KÖZPONT
Csíkszereda, Temesvári sugárút, 4 szám, versenyvizsgát szervez az alábbi betöltetlen szerződéses állás elfoglalására, meghatározatlan időtartamra1. Az állások száma és elnevezése, a  szervezeti egység megnevezése:
Kutatói, kulturális fejlesztési irodába:
• 1 (egy) szakfelügyelő I. fokozat, felsőfokú végzettség (S), meghatározatlan időtartam

2. A versenyvizsgára jelentkezők egy iratcsomót kell összeállítsanak, amely a következő dokumentumokat kell tartalmazza:
a. beiratkozási kérést, az intézmény vezetőjéhez címezve;
b. a személyi igazolvány, vagy esetleg bármilyen más irat másolatát, ami törvény szerint a személyazonosságot tanúsítja;
c. a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
d.  a munkakönyv másolatát, vagy esetenként, azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget;
e. a büntetlen előéletet bizonyító okiratot, vagy egy saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan büntetése, amely összeférhetetlenséget okozna a megpályázott állással;
f. a családorvos, vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítványt, amelyben előzetesen legtöbb 6 hónappal a vizsga napjától számítva volt keltezve, amellyel igazolja, hogy az egészségi állapota megfelelő;
g. szakmai önéletrajzot.
A bizonyítvány, amellyel az egészségi állapotát igazolja, kötelező módon tartalmazza az iktatószámot, a kibocsátás időpontját, a kibocsátó elnevezését és minőségét, az Egészségügyi Minisztérium által megállapított szabványnyomtatvány szerint.


Abban az esetben, ha az iratcsomó átvizsgálása alkalmával elfogadott jelentkező az e.) betűvel jegyzett pont szerint, saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs előzetes büntetése, legkésőbb a vizsga első próbájának kezdetéig köteles kiegészíteni az iratcsomóját a büntetlen előéletét bizonyító okirattal.
A b.) - d.) pontokban előírt iratok eredeti példányait is be kell mutatni a másolatok hitelességének bizonyítása végett.

3. A 286/2011-es számú módosított és kiegészített Kormányzati Határozat alkalmazási  keretszabályzatának 3. számú cikkelye értelmében, a meghatározott valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:
• román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;
• ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;
• az életkora megfelel, a törvényes előírások által megállapított legkisebb korhatárnak;
• teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
• az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
• nincsen végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;


A szerződéses állások elfoglalására és a vizsgán való részvételhez, a jelentkezők a következő speciális feltételeket kell teljesítsék:
• 1 (egy) szakfelügyelő I. fokozat, felsőfokú végzettség (S). Kutatói, kulturális fejlesztési irodába
egyetemi végzettség záróvizsgával;
minimum 3 éves szakmai tapasztalat;


4.  A versenyvizsga 2019. február 14-én, 10,00 órától kezdődik az írásbeli próbával, és 2019. február  20-án a  szóbeli próbával folytatódik, a Hargita Megyei Kulturális Központ székhelyén  (Csíkszereda, Temesvári sugárút 4 szám alatt.)
A vizsgához szükséges iratcsomót 2019. január 23- 2019 február 06 közötti időszakban lehet leadni a Hargita Megyei Kulturális Központ (Hargita megye, Csíkszereda, Temesvári sugárút, 4 szám) székhelyén 8,00-16,00 óra között.

További információkat a 0266–315 891, vagy a 0266-372 044 –es telefonszámokon kaphatnak az érdeklődők.
A versenyvizsga részvételi feltételeit és könyvészeti anyagát az intézmény székhelyén függesztjük ki, - illetve az intézmény weboldalán – www.ccenter.ro/allashirdetes  – tesszük közzé.

5. A betöltetlen szerződéses állások elfoglalására kiírt versenyvizsga lebonyolításának időbeli beosztása:
Sor szám A tervezett tevékenység Tervezett időtartam
1 A jelöltek beiratkozása 2019.01.23. – 2019.02.06.
2 A versenyvizsga iratcsomóinak ellenőrzése 2019.02.07-08
3 Az iratcsomók ellenőrzése eredményeinek kifüggesztése 2019.02.11.
4 Az iratcsomók ellenőrzése eredményeinek fellebbezése 2019.02.12.
5 Az iratcsomókkal  kapcsolatos fellebbezések eredményeinek kifüggesztése; A versenyvizsgára elfogadott jelöltek névsora 2019.02.13.
6 A versenyvizsga első próbája- írásbeli próba 2019.02.14.
7 Az írásbeli próba eredményeinek kifüggesztése 2019.02.15.
8 Az írásbeli próba eredményeinek fellebbezése 2019.02.18.
9 Az írásbeli próba fellebbezései eredményeinek kifüggesztése 2019.02.19.
10 A versenyvizsga második próbája- szóbeli próba 2019.02.20.
11 A szóbeli próba eredményeinek kifüggesztése 2019.02.21.
12 A szóbeli próba eredményeinek fellebbezése 2019.02.22.
13 A szóbeli próba fellebbezések eredményeinek és a versenyvizsga végleges eredményeinek kifüggesztése 2019.02.25.

Ferencz Angéla, menedzser


A versenyvizsgához szükséges akták letölthetók: ITT
Kapcsolódó könyvészeti anyag letölthető: ITT
Dosziék kiválogatása: ITT
Irásbeli vizsga eredménye: ITT
Fellebbezés eredménye: ITT