Hargita Megyei Kulturális Központ EEA Grants

Április 2020
HKSzeCsPSzoV
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
bármikor

Események
Romák közössége a vizuális művészeteken keresztül – projektzáró esemény


Hargita Megye Tanácsa, a Megyeháza Galéria és a Hargita Megyei Kulturális Központ tisztelettel meghívja Önt a Romák közössége a vizuális művészeteken keresztül című, a Norvég Alap által támogatott projekt záróeseményére április 8-án, pénteken.

A rendezvény 17.30-tól a Megyeháza Galériában az Érintések széleken című kiállítás megnyitójával kezdődik, közreműködik Duduj Rózália és a Kedves Zenekar.
Ezt követően 18.00 órától kerül sor az Amfiteátrumban két dokumentumfilm bemutatására. Elsőként a Rubin Stúdió alkotását,  a Kőrispatak: péntek–vasárnap című filmet tekinthetik meg,  melynek alkotói Daczó Katalin és Berszán-Árus György. Azt követően a Spotfilm által készített Angéla című filmet mutatjuk be, Püsök Botond-Csaba rendezésében. Az Angéla című dokumentumfilm a 26. Mediawave „ÚTON” online filmfesztivál közönségdíjasa lett a legjobb film kategóriában.Hargita Megyei Kulturális Központ Norvég projektjének eredményei Etéden2014 folyamán a Hargita Megyei Kulturális Központ sikeresen pályázott a Norvég Alapnál a „Romák közössége a vizuális mûvészeteken keresztül” címû projekttel, melynek lebonyolítása 2015 közepétôl 2016 tavaszáig zajlik. 


A projekt hosszú távú célja a kulturális párbeszéd szorgalmazása a kulturális sokszínûség megértése jegyében, amelyet innovatív módon, a vizuális mûvé­sze­teken keresztül szeretnénk elérni. Rövid távú célunk a Hargita megyei roma kö­zösségek jobb megismerése és megis­mer­tetése a film és a fotómûvészet tükrében. Ennek érdekében két fotótábor és két do­kumentumfilm forgatása valósult meg Etéd és Csíkszentgyörgy községekben.


2016. március 10-én a Hargita Megyei Kulturális Központ „hazavitte” a projekt keretében megvalósult vizuális mûvé­szeti eredményeket Etédre.  


Az egynapos rendezvény „Közös életterek, közös megoldások” szakmai kerekasztal-beszélgetéssel kezdôdött, amely során a projekt szereplôi, a helyiek, illetve a témában jártas szakemberek kifejtették véleményüket, elmondták tapasztalataikat a projektrôl, illetve a roma kérdésekkel kapcsolatosan. A kerekasztalon részt vettek a Hargita Megyei Kulturális Köz­pont képviselôi, Etéd község polgármes­tere, a Hargita Megyei Hagyomány­ôr­zési Forrásközpont képviselôi, a Gelem Gelem Egyesület képviselôi, etédi és csík­kozmási egészségügyi közvetítôk és is­kolai közvetítôk, a csíkkozmási Dr. Boga Alajos Általános Iskola igazgatója, a film rendezôi és a fotótábor mûvészeti vezetôje.


Ferencz Angéla, a projektgazda, Har­gita Megyei Kulturális Központ menedzsere elmondta, hogy az intézmény ér­zékeny a szociális problémák iránt, és kifejtette, hogy az intézmény célja olyan projekt felépítése volt, amely társadalmi haszonnal jár. A projekt nem beleavatkozó, tükröt tart, ablakokat nyit az egymás megismerése és megértése felé. Szôcs László, Etéd község polgármestere kifejezte örömét, hogy ezt a községet válasz­tották a mûvészek terepüknek, mert E­téden az emberek együtt tudnak élni et­nikai feszültség nélkül, és egy közösséget tudnak alkotni, még ha több etnikum is alkotja. Ezt a film is és a fotók is tükrözik.


A filmrendezôk, Daczó Katalin és Ber­szán-Árus György, tapasztalataikat meg­osztva arra világítottak rá, hogy azok a napok, a péntek-vasárnap, amelyet a film is felölel, nem különböznek a település más lakóinak napjaitól. Ugyanúgy élnek, mint mások, ugyanazok a problémáik, fel sem tevôdik a közösségben az, hogy ôk romák. 


Ioni Géza, a Hargita Megyei Roma Szövetség és a Gelem Gelem Egyesület képviseletében azt hangsúlyozta, hogy a roma helyzethez való viszonyulás nagymértékben függ a vezetôség hozzáállásától, illetve nagyon örül annak, hogy egy ilyen projekt megvalósult a megyében. A kerekasztalon továbbá az is kiderült, hogy fontos szerepük van az egészségügyi és iskolai közvetítôknek egy telepü­lés roma helyzetének kezelésében. Ôk a­zok a személyek, akik nap, mint nap kap­csolatban vannak velük, az iskolai közvetítô odafigyel arra, hogy a gyerekek iskolába járjanak, az egészségügyi mediátor pedig egészségügyi tanácsokat ad számukra.


A rendezvény második felében Ádám Gyula, a Hargita Megyei Kulturális Köz­pont munkatársa és a fotótábor mû­vé­szeti vezetôje méltatta a Kapcsolódások címû kiállítást. A kiállítás a 2016 november 9-12. között zajló fotótábor anyagának válogatása. Kiállító fotósok: Bálint Zsigmond és Tordai Ede Maros­vásár­helyrôl, Incze László, Miklós Csongor, Török Rafael és Ádám Gyula Csíksze­re­dából és Kása Béla magyarországi fo­tómûvész. A fotósok nagyban támaszkodtak elôzô tereptapasztalatokra, kiemelték a kapcsolatteremtés fontosságát. A kiállítás a fotókkal megpróbálja megragadni a pillanatot, amely mesélni tud a nézô számára. Egy hangulatot, egy sze­letet mutat be a romák életébôl, így ke­rült be keresztelô, temetés is a kiállított fotók közé. 


A rendezvény harmadik részeként bemutatták a helyi közönségnek a Kô­rispatak: péntek-vasárnap címû filmet, amelyet a Rubin Stúdió készített és Daczó Katalin rendezett. A film Kôrispatak roma lakosainak mindennapjaiba nyújt betekintést. A szereplôk egy része hagyományos mesterséget folytat (bádogozás, szal­makalap készítés), másik része pedig napszámból próbál megélni. Az ünnepnapokon ki-ki a maga hite szerint imádkozik, gyakorolja azt, magyar együtt a romával, amely alatt újraíródnak a kapcsolatok, és újraértelmezôdnek a társadalmi normák. 


A filmet nagy érdeklôdéssel nézték a film szereplôi is. Felismerve magukat vagy rokonukat egy-egy jelenetben, elmosolyodtak és vicces megjegyzéseket tettek. A film levetítése után a közönségnek le­he­tôsége nyílt beszélni a film készítôivel, Da­czó Katalinnal és Berszán-Árus Györggyel.


A projekt záró eseményére 2016 április 8-án, a Romák Nemzetközi Napján kerül sor Csíkszeredában, a Megyeházán, ahol bemutatjuk a projekt során elkészült két dokumentumfilmet és a két fotótábor a­nyagából válogatott kiállítást.