Hargita Megyei Kulturális Központ EEA Grants

Április 2020
HKSzeCsPSzoV
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
bármikor

Feltöltve: 2013. április 18., csütörtök

Kulturális identitás és alteritás az időben nemzetközi imagológiai konferencia

2013. április 19-20. között negyedik alkalommal szervez imagológiai konferenciát Csíkszeredában a Sapientia EMTE Humántudományok Tanszéke.
Társszervezőink a Román Összehasonlító Irodalmi Társaság (ALGCR) és a Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolája. A konferencia magyar, román és angol nyelvű, valamint virtuális szekcióban zajlik (mindhárom nyelven). Az etnikai, nemzeti, vallási és kulturális másság-képek alakulásának történeti vonatkozásaira figyelünk. A konferencia témaköre: imagológia és kultúraköziség, imagológia és válságtudat, nemzeti mítoszok átalakulása, önmítoszok és torz nemzetképek, sztereotípiák ironikus olvasatban, Kelet és Nyugat egymásról alkotott képe, nemzetkép-formálás a történettudományi művekben, a médiában, nemzetkép-formálás filmen, imagológia – kétnyelvűség – nyelvi térkép.

Az előadások számára javasolt kérdések:

– A sztereotípiák és előítéletek gadameri értelemben vett nélkülözhetetlensége és reflektálatlan használatuk kockázatai.

– Az árnyalt és rugalmas ítéletalkotás illetve a rögeszmés gondolkodás közötti megkülönböztetés elméleti fontossága.

– Változnak-e az alteritásról alkotott képek, és ha igen, hogyan?

– Milyen képet közvetítenek az idegenekről a történelmi források, és hogyan használja fel ezeket a forrásokat a történetírás?

– Milyen sztereotípiák jellemzik a népi önismeretet és a Másikról alkotott képet?

– Milyen etnikai sztereotípiák jelennek meg az oktatásban?

– Milyen sztereotípiákat használ a média?

– Mi a szerepe és felelőssége a sztereotipikus gondolkodás vagy az árnyalt másság-kép terjesztésében az irodalomnak, művészeteknek?

– Milyen lehetőséget biztosít az imagológia a nemzetkép problémájának kritikai megközelítésére?

– Hogyan befolyásolja a többnyelvűség az idegenekről alakotott képet?

– Mi a helye az imagológiának a kultúratudományok rendszerében?A Tudományos Tanács tagjai:

– Dr. Bangha Imre egyetemi docens, Oxfordi Egyetem, Keleti Nyelvek Kara, UK

– Dr. Bence Erika rendkívüli egyetemi tanár, Újvidéki Egyetem BTK, Szerbia

– Dr. Andrei Bodiu egyetemi tanár, Transilvania Egyetem BTK, Brassó, Románia

– Dr. Amedeo Di Francesco egyetemi tanár, Nápolyi Egyetem Keleti Nyelvek Kara, Olaszország

– Dr. Papp Klára, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, BTK, Magyarország

– Dr. Matthew C. Roudané egyetemi tanár, Georgia State University, USA

– Dr. Tapodi Zsuzsa egyetemi docens, Sapientia EMTE GHK, Csíkszereda, Románia

Részletes program

Szeretettel várjuk!