Hargita Megyei Kulturális Központ EEA Grants

November 2019
HKSzeCsPSzoV
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
bármikor

Adatlapos felmérés a csíki térségben – 2009

2009 április-június folyamán adatlapos terepmunka során a csíki települések önkormányzatait, kultúrházait, a településeken tevékenykedő civil szervezeteket/csoportokat/kezdeményezéseket valamint a településeken található teleházakat és tájházakat vizsgáltuk.
A terepmunka telefonon történő előzetes egyeztetés alapján történt, majd ezt követően személyes megkeresés során töltöttük ki az érintett adatközlővel a megfelelő adatlapot. Az önkormányzatokra vonatkozó adatlapot a vizsgált települések polgármestereit, alpolgármestereit megkeresve töltöttük ki. A kultúrházakra vonatkozó adatlapot pedig a települések kultúrigazgatóinak, kultúrfelelőseinek segítségével, a civil szervezetekre/egyesületekre/csoportokra vonatkozó adatlapot azok vezetőivel, felelőseivel töltöttük ki. Ez utóbbiakat a teljesség igénye nélkül.

Előzményként említhető a Hargita Megyei Kulturális Központ által 2003-2004-ben, egy közművelődési adatbázis elkészítése céljából történő, hasonló jellegű megyei felmérés. Jelen felmérés ennek a korábbi munkának egyfajta megismétlése a csíki térségben.

A terepmunka célja a térségi kulturális élet és az abban történő változások nyomon követése, a kulturális élet feltérképezése, ezáltal pedig összegyűjteni a rendezvényeket, eseményeket, intézményeket, szervezeteket, kulturális létesítményeket és a kulturális élet aktív szereplőit. Ugyanakkor a felmérés további célja volt a begyűjtött információk összegzése és a kapott információk alapján statisztikai kimutatások készítése.

Önkormányzatok

Terepmunkánk során a csíki térség 22 községének (Csíkkozmás, Csíkszentsimon, Csíkszentgyörgy, Csíkpálfalva, Csíkcsicsó, Csíkrákos, Csíkszenttamás, Csíkdánfalva, Csíkszentlélek, Csíkszentdomokos, Csíkkarcfalva, Csíkmadaras, Madéfalva, Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok, Csíkszentmihály, Csíkszentkirály, Csíkszentimre, Nagytusnád, Kászonaltíz, Csíkszentmárton, Szépvíz) helyi önkormányzatainál végeztünk felméréseket.

Ennek során egyrészt az önkormányzatokról, illetve az ott dolgozó érintett személyekről (polgármester, alpolgármester, kulturáért felelős személy) kértünk adatokat (nevek, telefonszámok, cím, e-mail cím, weboldal, az önkormányzat kiadványai, az önkormányzat kulturális pályázatai valamint az önkormányzat 2009-es évi költségvetéséből kultúrára elkülönített összeg), másrészt pedig az illető község településeiről (ezek tárgyi és szellemi kulturális értékei, a községekben kulturális téren aktív személyek nevei és elérhetőségei, a község testvértelepülései) kértünk további információkat. A felmérés során a polgármestereket illetve amennyiben nem tudtak segítséget nyújtani, az alpolgármestereket vagy más a polgármester által megbízott személyeket kérdeztük le.

Kultúrházak

A terepmunka során összesen 47 kultúrházat vizsgáltunk, Felcsík, Alcsík, Kászonok, Oldalcsík és a Gyimesek térségben. Ezek a kultúrházak az alábbi településeken találhatóak: Kászonaltíz, Kászonjakabfalva, Kászonújfalu, Lázárfalva, Csíkkozmás, Csíkszentsimon, Csatószeg, Csíkszentimre, Fitód, Csíkszentlélek, Mindszent, Csíkpálfalva, Delne, Csíkszentmihály, Csíkcsicsó, Csíkjenőfalva, Csíkkarcfalva, Csíkszentdomokos, Borzsova, Csíkszépvíz, Csíkszentmiklós, Újtusnád, Nagytusnád, Verebes, Csíkszentmárton,  Csíkszentkirály, Egerszék, Bánkfalva, Csíkmenaság, Menaságújfalu, Pottyand, Csinód, Csíkszentgyörgy, Csomortán, Ajnád, Csíkvacsárcsi, Gyimesközéplok, Gyimesfelsőlok, Madéfalva, Csíkrákos, Göröcsfalva, Csíkmadaras, Csíkszenttamás, Csíkdánfalva és Kotormány.

Ezekért a kultúrházakért 35 személy felelős.     

Civil szervezetek, csoportok

Összesen 65 kulturális/ifjúsági szervezetet/intézményt/csoportot vizsgáltunk a különböző településeken a teljesség igénye nélkül. Az egy oldalas adatlap során a szervezetek/csoportok/intézmények elérhetőségeire, szervezeti formájára, tagok számára, alakulás évére, tevékenységeikre, jövőbeni terveikre, eszközeikre, sikeres pályázataikra, partnereikre, kiadványaikra, problémáikra kérdeztünk rá.

Teleházak

A vizsgált települések közül 15 településen működik teleház. Ezek a legtöbb esetben a kultúrotthon épületében kaptak helyet.    

A teleházakért 14 személy felelős, 9 önkéntes minőségben dolgozik, a többi pedig a helyi önkormányzat által teljes normával alkalmazott, de legtöbb esetben nem teleházért felelős személyként, hanem valamilyen más beosztásban.

Tájházak

Terepmunkánk során a csíki térség tájházait illetve az azokért felelős személyeket is meglátogattuk és információkat kértünk ezekre az épületekre vonatkozóan is. Mint kiderült összesen 11 településen vannak tájházak, ezek az alábbiak: Csíkszentgyörgy, Csíkmindszent, Csíkszentkirály, Csíkkozmás, Gyimesközéplok, Csíkszentdomokos, Csíkmadaras, Gyimesfelsőlok, Kászonaltíz, Csíkszentmárton és Csíkmenaság.

A tájházak közül csupán egynek van honlapja, ugyanakkor egy esetben nincs kijelölve a tájházért felelős személy. A többi tíz településen összegyüjtöttük a tájházak címét illetve az értük felelős kapcsolattartó személyre vonatkozó adatokat (név, telefonszám, e-mail cím).