Hargita Megyei Kulturális Központ EEA Grants

November 2019
HKSzeCsPSzoV
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1
bármikor

Kultúrafogyasztás a Pogány-havas kistérségben – 2008-2009

2008-2009 folyamán a Hargita Megyei Kulturális Központ a Pogány-havas Kistérségi Társulás közreműködésével végezte a Kultúrafogyasztás a Pogány-havas kistérségben című kutatást. A kérdőíves felmérés a Pogány havas kistérség községeiben: Csíkpálfalva, Csíkszépvíz, Csíkszentmihály, Gyimesfelsőlok, Gyimesközéplok és ezekhez a községekhez tartozó településeken történt.
A kutatás fő célja a lakosság kulturális fogyasztásának vizsgálata volt.Ugyanakkor alapvető cél volt fényt deríteni arra, hogy a fent említett célcsoportra mennyire jellemzőek bizonyos kulturális és szabadidős tevékenységek, az iskolai végzettség valamint az anyagi helyzet mennyire befolyásolja a családon belüli döntéseket, a generációk mentalitása és kulturális értékpreferenciája között milyen különbségek vannak. Arra is törekedtünk, hogy ezek az adatok településenként összehasonlíthatóak legyenek. A kutatás az eddigi kultúrakutatásokkal ellentétben figyelembe vette a család hatását az egyén kultúrafogyasztására és fordítva.

Továbbá a felmérés során információkat szereztünk a vizsgált célcsoport kultúratermelési gyakorlatáról és kulturális identitásáról, feltérképeztük, hogy melyek a kultúrán belül azok a területek, ahol nincs teljes lefedettség a kulturális igényeket illetően illetve, hogy milyen további elvárások vannak a lakosság részéről.

A kutatás módszertanáról:

A kutatás során egyaránt használtunk mennyiségi és minőségi eszközöket. A mennyiségi adatfelvétel alapjául egy 12 oldalas kérdőív szolgált, amelyen belül a válaszadó személyi adatain kívül 12 kérdéstömb segítségével kérdeztünk rá a szükséges információkra.

Ezek az alábbiak:

Kulturálódással kapcsolatos kérdések

Könyvolvasásra vonatkozó kérdések

Újságolvasásra/folyóiratolvasásra vonatkozó kérdések

Színházzal kapcsolatos kérdések

Zenehallgatással kapcsolatos kérdések

Tévénézéssel, rádióhallgatással kapcsolatos kérdések

Internethasználatra vonatkozó kérdések

Kultúrotthonra vonatkozó kérdések

Az anyagi helyzet és a kultúrafogyasztás összefüggéseire vonatkozó kérdések

Kultúratermelő tevékenységre vonatkozó kérdések

Vélemények, javaslatok

A jelen kutatás kérdőíves adatfelvétele 2008 április-október között valósult meg a Hargita Megyei Kulturális Központ és a Pogány-havas Kistérségi Társulás együttműködésében.

Az 509 kérdőív lekérdezése mellett 2008 szeptember folyamán 16 interjút készítettünk a kistérség községeinek polgármestereivel illetve a települések különböző kulturális szakembereivel (civil szervezetek képviselői, kultúrházért felelős személyek és más a helyi kulturális élet területén aktív személyek). Az interjúk készítése előzetes egyeztetés alapján terepgyakorlat keretén belül zajlott.

A kapott adatok a település kulturális életére, az önkormányzat vagy kulturális intézmény vagy civil szervezet kulturális tevékenységére illetve az egyéni kulturális fogyasztásra vonatkoztak.

A kutatás eredményei közül nézzünk meg néhányat a hipotézisek mentén:

1.    Feltételeztük, hogy jelentős eltérések tapasztalhatóak a különböző generációk kultúrafogyasztási szokásai között és ez a hipotézis be is igazolódott.

2.    Egy újabb feltételezésünk, mely szerint az anyagi helyzet jelentős mértékben meghatározza az egyén illetve a család kultúrafogyasztását, szintén beigazolódott.

3.    A kapott eredmények a következő hipotézisünket is igazolták, azaz a kulturális értékpreferenciák valóban összefüggnek az iskolai végzettséggel és a foglalkozással, ezek pedig együttesen hatnak a kultúrafogyasztás mennyiségi és minőségi mutatóira.

4.    Úgy gondoltuk, hogy rurális populáció lévén az egyén és a család közös kultúrafogyasztási tevékenységei fognak dominálni. Ez a hipotézis nem igazolódott be, annak ellenére, hogy minden generáció a családot nagyon fontos értékként említette, a kultúrálódás, kikapcsolódás, szórakozási tevékenységek jó része nem a családdal közösen történik. Az egyén és a család közös kultúrafogyasztása tehát a feltételezettnél sokkal kevesebb átfedést tartalmaz.